ช่วงปิดเทอมนี้เรามีกิจกรรมดีดีมาฝาก…เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเรียนหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร “นักพูดเพื่อการค้าออนไลน์” (จำนวน 18 ชั่วโมง)… …นักศึกษาผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 14 เมษายน 2565 ทางลิงค์ https://forms.gle/uwcXkjY3uq4Ld6C3A

10 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตร